praktijk de gouden roos
De Gouden Roos, universeel transmutatiesymbool
Aquarel van Marjan Vriezen

Ik heb mijn praktijk De Gouden Roos opgericht in maart 2020. De naam is intuïtief gekozen. Hierin komt de drie-eenheid van persoonlijkheid, ziel en Geest tot uitdrukking:
 

  • Persoonlijkheid: ik ben dol op bloemen, een dag zonder bloemen is een dag niet geleefd.
  • Ziel: goud is de kleur van het hogere. Zo symboliseert De Gouden Roos voor mij mijn verbinding met mijn hoger Zelf, mijn ware Natuur.
  • Geest: de Gouden Roos is een universeel transmutatiesymbool. De Witte Roos (universeel transformatiesymbool voor de Liefde) die beantwoordt aan de hogere Wil maakt de Gouden Roos.

    Transmutatie gaat nog een stapje verder dan transformatie. Het betekent dat er iets anders en beters voor in de plaats komt, met andere woorden: hercreatie (herschepping). Doel is dat de mens uiteindelijk beantwoordt aan de oorspronkelijke bedoeling van het leven, zoals deze in de goddelijke blauwdruk is vastgelegd.

Top