Dineke Vermet

Over mij

Ik houd van kort en krachtig, dus als je niet alles wilt lezen, dan kun je volstaan met de samenvatting:

Ik ben Dineke Vermet. In 1998 studeerde ik af en werd ik beëdigd vertaler Frans. Ik heb in Amsterdam, Brussel en Parijs gewoond, waar ik veel levenservaring heb opgedaan. Toen ziekte op mijn pad kwam, was dat voor mij een uitnodiging om op zoek te gaan naar de diepere betekenis hiervan. Zo begon mijn ontdekkingstocht door het alternatieve circuit. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat ik zelf een opleiding heb gevolgd en sinds 2020 holistisch therapeut ben met als specialisatie spirituele genezing. Daarnaast ben ik HSP-coach en boomfluisteraar.

Maar ik ben ook open. Dus als je alles wilt lezen, dan kan dat ook. Hieronder vind je mijn verhaal.

Wie ben ik?

Ik ben een drie-eenheid van persoonlijkheid, ziel en Geest.

levensbloem
De Levensbloem

Persoonlijkheid

Ik ben Dineke Vermet, geboren in 1975.

Mijn kwaliteiten (interne hulpbronnen): hoogsensitief, empathisch, positief, enthousiast, nieuwsgierig, open, integer,  praktisch.

Mijn hobby’s (externe hulpbronnen): wandelen in de natuur, musea/kerken/tuinen bezoeken, mediteren, lezen.

leven vanuit je ware natuur

Ik ben opgegroeid op het platteland van Zeeuws-Vlaanderen. Na mijn eindexamen vertrok ik naar Amsterdam om Frans en Vertaalwetenschap te studeren aan de UvA. Op mijn 23e begon mijn werkende leven als zelfstandig vertaler Frans en taaltrainer Nederlands aan buitenlanders. Ik leidde een veelzijdig en dynamisch leven met veel activiteiten en een grote internationale vriendenkring.

parijs notre-dame

Maar ik had een verlangen dat steeds sterker werd: in Frankrijk wonen. Op een dag besloot ik de sprong in het diepe te wagen en op mijn 29e verhuisde ik naar Parijs. Mijn vertaalwerk ging gewoon door en daarnaast ging ik Franse les geven aan Nederlanders.

Ik heb daar één jaar gewoond, waarna ik nog een jaar in Brussel heb gewoond. Omdat ik wist dat het tijdelijk zou zijn, heb ik intens geleefd. Veel gedaan, gezien, geleerd, meegemaakt.

Deze buitenlandse ervaringen hebben mij enorm verrijkt, niet in de laatste plaats op innerlijk vlak. Want toen ik op mijn 31e terugkeerde naar Amsterdam, besefte ik dat ik niet langer de liefde, goedkeuring en waardering van anderen nodig had, maar dat ik die in mijzelf gevonden had. Er was een enorme innerlijke rust over mij gekomen; ik was thuisgekomen in mijzelf.

pratkijk de gouden roos

Vanwege een diep zielsverlangen (zie hieronder) begon ik op mijn 40e aan de 4-jarige opleiding tot holistisch hulpverlener met als specialisatie Spirituele Genezing vanuit Psychosofia.

In maart 2020 studeerde ik af, waarna ik mijn praktijk De Gouden Roos startte.

Ziel

healer alternatief genezer
Het Verlangen

Al van kinds af aan heb ik een diep verlangen vanuit mijn ziel. Maar waarnaar? Gaandeweg op mijn levenspad werd het me steeds duidelijker.

In mijn twintiger jaren werd ik steeds weer toegetrokken naar boeken over het thema individuatie, oftewel zelfverwerkelijking. Daarmee wordt niet het lager zelf (de persoonlijkheid) bedoeld, maar de verwerkelijking van je hoger Zelf, oftewel je ware Zelf. Dus worden wie je in essentie Bent. Ik las al die boeken gretig en mijn bewustwording groeide en groeide.

Maar op een bepaald moment in mijn leven had ik het spirituele weggestopt, omdat ik niet goed wist wat ik ermee moest en omdat ik het druk had met andere zaken. Maar toen kreeg ik in een tijdsbestek van een aantal jaren drie keer een wake-upcall.

Mont Saint-Michel
Wake-upcall op de Mont Saint-Michel

Ik werd doodziek nadat ik werd gestoken door een teek op de Mont Saint-Michel. Uitgerekend op die heilige plek, waar volgens de legende Aartsengel Michaël zou zijn verschenen met de opdracht  een kapel te bouwen te zijner ere. De tweede uitdaging was vruchtbaarheidsproblematiek; kinderen krijgen ging niet vanzelf. En weer later kreeg ik een ernstige nekhernia met uitval van mijn rechterarm, waar de reguliere geneeskunde niets mee kon.

Ziekte is voor mij geen stom toeval of straf van God of het Universum, maar een uitnodiging om te kijken naar de diepere betekenis ervan, om te kijken naar wat zich wil ontvouwen vanuit mijn ware Zelf. Dus niet langer Wat wil ík van het leven? maar: Wat wil het leven van mij? Wat is mijn taak op aarde?

alternatief genezer
De weg naar mijn Zelf

Door deze drie gebeurtenissen begon ik aan een ontdekkingstocht door het alternatieve circuit. Mijn nieuwsgierige aard kwam ook hier tot uitdrukking, gezien de grote diversiteit aan spirituele cursussen en workshops die ik heb gevolgd. Zo werd mij duidelijk waar ik van kinds af aan al naar verlangde, namelijk naar eenheid met mijn ware Natuur en om van daaruit te gaan leven. Met mijn ware Natuur bedoel ik mijn authentieke Zelf, mijn hoger Zelf. Degene die ik werkelijk Ben, diep van binnen, in mijn hart.

Er is bijzonder veel veranderd: ik was vroeger bijna alleen hoofd. Ik was superstreng voor mijzelf en zat vol zelfkritiek. Al die liefdeloosheid heb ik getransformeerd in liefde voor mijzelf (mijn persoonlijkheid) en voor mijn hoger Zelf (mijn ziel).

Op deze innerlijke weg heb ik de omslag gemaakt van denken naar voelen, van verharding naar verzachting en van controle naar overgave en vertrouwen.
Nu leef ik vanuit mijn hart en dat is voor mij leven in innerlijke vrede, vrijheid, vreugde, vertrouwen en vervulling. Kortom: leven vanuit mijn ware Natuur.

Mijn ware Natuur wilde dat ik de kant op zou gaan van healerschap. Maar welke opleiding dan? Ik vroeg de Bron om hulp en werd innerlijk geleid naar de website van de opleiding tot Spiritueel Genezer vanuit Psychosofia. Ik las de tekst en werd diep geraakt. Tijdens de eerste les trok ik een kaartje: In je hart zal je alles worden geopenbaard.

Ik gebruik bewust het woord Natuur voor mijn ware Zelf, omdat ik een diepe verbinding voel met Moeder Aarde. Door mijn liefde voor de natuur ben ik als het ware een vertaler geworden tussen hemel (de Vader) en aarde (de Moeder).

Geest

de wijsheid
De Wijsheid

Ik werd opgevoed zonder godsdienst, omdat mijn ouders mij niet in een bepaalde richting wilden dwingen. Ik ging naar een openbare basisschool waar we – tot mijn vreugde – niet alleen les kregen in het Christendom, maar in alle godsdiensten.

Al heel jong ontdekte en besefte ik dat alle religies in de basis gelijk zijn en veel met elkaar gemeen hebben, waaronder het geloof in een hogere macht. Die hogere macht kun je noemen zoals je wilt: God, Geest, Boeddha, Allah, de Bron, Spirit, het universum… Maar het komt in feite op hetzelfde neer. Want er is slechts Eenheid in verscheidenheid van vormgeving.

heelwording
Heelwording

Tijdens mijn weg van heelwording werd het mij duidelijk dat religie een grote rol speelde in vele vorige levens. En nu, in dit leven, is het mijn missie om niet langer God buiten mijzelf te zoeken, maar in mijzelf, in mijn hart.

 Ontmoet jeZelf in je hart,
want in je hart is God aanwezig.

En… God is Al.

Daarom: in je hart is Al aanwezig.

Door deze Godsverbinding kan ik nu dienstbaar zijn aan jou en mijn kwaliteiten inzetten als holistisch therapeut en spiritueel genezer. Lees meer.

Top