Wat is spirituele genezing?

Spirituele genezing is heling van binnenuit door bewustwording van het spirituele wezen dat je diep van binnen, in essentie, bent.

Ieder mens bestaat uit een drie-eenheid van persoonlijkheid, ziel en Geest. Het gaat erom deze uit te lijnen zodat ze harmonieus met elkaar kunnen gaan samenwerken. Hoe vindt dit plaats? Kort gezegd door integratie en transformatie.

spirituele genezing
Laat jij jouw Licht stralen?

Wat is integratie?

Spirituele integratie betekent het aarden van het spirituele wezen dat je ten diepste bent, jouw Lichtwezen. Het kleine deel wordt dan opgenomen in het grotere geheel met als resultaat eenwording, eenheid van Zijn.

Hoe vindt integratie plaats? Door:
– bewustwording, dat wil zeggen dat je beseft dat je een spiritueel wezen bent dat een menselijke ervaring heeft (en niet andersom);
– het herstellen van de aardeverbinding, anders kan jouw spirituele wezen, de Goddelijke impuls, niet doorstromen tot in je persoonlijkheid.

geworteld
Ben jij geworteld in de aarde?

Op deze integratieweg kom je blokkades tegen, die jou belemmeren om te leven in eenheid met je hoger Zelf. Bij een blokkade is de doorstroming van de Levensenergie gestagneerd. Deze kan zijn oorzaak hebben in dit leven of in vorige levens.

Blokkades kun je ruim zien, ze uiten zich bijvoorbeeld als fysieke klachten (pijn, ziekte, ongemak), emoties (verdriet, boosheid, angst, schuld, twijfel) of beperkende gedachten/overtuigingen.

blokkades
Blokkades belemmeren de levensstroom

Een blokkade is geen stom toeval of ‘straf’ (van God bijvoorbeeld), maar een uitnodiging om tot groei en bloei te komen en je leven te herzien. Het is een wake-upcall om je te herinneren wie je ten diepste, in essentie, bent. Jouw drie-eenheid van Zijn: liefde, licht en kracht, oftewel Geest, ziel en persoonlijkheid.

wat wil tot bloei komen
Wat wil er in jou tot groei en bloei komen?

Wat is transformatie?

Het oplossen van blokkades, waardoor de Levensenergie weer kan gaan stromen en je weer in eenheid kunt zijn met je hoger Zelf. Hoe vindt dat plaats? Via de onvoorwaardelijke Liefde van het hart. Daardoor wordt de scheppingskracht aan het werk gezet en worden blokkades geneutraliseerd, waardoor ze oplossen. De stappen in dit proces zijn herkenning, erkenning, acceptatie, (zelf)vergeving, transformatie (overstijgen in Liefde) en verzoening.

onvoorwaardelijke liefde
Onvoorwaardelijke liefde is de sleutel tot transformatie

Wat is Psychosofia?

Psycho is afgeleid van het woord psyche. De psyche is het levensprincipe in de mens, de oorsprong, ook wel ziel genoemd. De ziel bestaat uit twee componenten. De ene component van de ziel is de eenheid met de Goddelijke natuur: het Geestaspect. De andere component van de ziel is gericht op de stoffelijke, lichamelijke processen van de mens, inclusief het onderbewustzijn: het materiële aspect.

Sophia (of Sofia) betekent Goddelijke Wijsheid en wordt omschreven als de vrouwelijke zijnskant van God.

witte zwaan spiritueel
De Witte Zwaan, universeel transformatiesymbool, poort naar Geest

Leven vanuit Psychosofia betekent dat je in eenheid bent met Geest, het universeel beginsel dat wij God noemen, wanneer je leeft vanuit eenheid met jouw Geest, je Goddelijke Natuur. Leven vanuit deze eenheid betekent de realisatie van Sofia; Goddelijke Wijsheid die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde, gnosis (kennis/inzicht) en ervaring.

holistisch therapeut
Leef jij in eenheid met Geest?

Je bent dan meester geworden over de elementen. Je moet dan wel goed geaard zijn, anders kun je niet in je centrum komen, waar je in verbinding bent met Geest. Van daaruit heerst je hogere Wil over de elementen, waar je kleine wil (van je persoonlijkheid) aan ondergeschikt is. De persoonlijkheid stelt zich dan dienstbaar aan Geest.

witte roos
De Witte Roos, universeel transformatiesymbool voor de Liefde

Mystica Zohra Noach (1928-2015) introduceerde het woord Psychosofia in de betekenis van Wijsheid van Geest (wisdom of spirit). Het is een levensbeschouwing die vanuit de hoogste spirituele sferen is aangereikt. In Psychosofia is geen sprake van macht, dwang of dogma’s. De essentie hiervan is:

  • er is één Geest van waarheid en liefde;
  • er is één Bron waaruit alle religies zijn ontsproten. Deze Bron is het hoogste Zijn, door de mens vertaald in God of de Vader.
    

Meer over de geschiedenis

Top