Accreditatie

Ik voldoe aan alle wettelijke eisen (Wkkgz) die de overheid aan therapeuten stelt.

  • Lid van beroepsvereniging VSGP (Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit Psychosofia) onder licentienummer 2003750712.
  • Aangesloten bij geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), erkend door het ministerie van VWS.
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34143330.
  • Btw-nummer NL001706707B48.

Opleidingen

  • 2001 – Postdoctoraal diploma Juridisch vertaler Frans (SIGV).

  • 1998 – Doctoraal Vertaalwetenschap (hoofdtaal Frans), Universiteit van Amsterdam.

Top

Vereniging voor spirituele genezing vanuit psychosofia
therapeut SCAG
vsgp